Handelsbetingelser - reshoppit | Salg af dine bedre brugte ting

Forretningsbetingelser hos reshoppit.dk

Leje af stand

Du booker og betaler en stand på vores hjemmeside
www.reshoppit.dk . Betalt standleje refunderes ikke.
Lejen sker på dagsbasis, minimum én uge og op til 12 uger ad
gangen. En uge er 7 dage. Starter du f.eks. mandag, sætter du op
mandag og tager ned søndag. Det mest almindelige er en
lejeperiode på 4-8 uger.

Betalingsformer

Til onlinebooking tager vi imod alle typer VISA og MasterCard.
I butikken tager vi imod kontanter, Dankort, VISA, MasterCard
eller MobilePay.

Erhverv

Hvis du driver erhverv via standen, er selskabet selv ansvarlig for
at indberette korrekte oplysninger til SKAT.

Pris og kommission

Priser er efter gældende prisliste på hjemmesiden inklusiv moms,
herunder også en kommissionsprocent på 15%, som automatisk
fratrækkes opgørelsen inden fortjenesten udbetales til dig.
Forudsat at du sælger dine private ting, betaler du ikke moms og
skat af dit salg.

Orden og opfyldning på din stand

For at du sælger bedst muligt, bør din stand være overskuelig og
ryddelig, hvilket du selv er ansvarlig for. Du er velkommen til at
fylde op med nye varer i hele din lejeperiode. Derfor ser vi også
gerne, at du besøger din stand mindst 1 gang om ugen.

Overfyld IKKE standen. Der skal være plads til at ”bladre” i tøjet
på bøjlestangen, så hæng ikke tøjet for tæt. Der er plads til max.
30 bøjler på en tøjstand, og 15 bøjler på en hyldestand.
Samtidig skal der være god plads mellem tingene på hylderne, så
kunderne kan få et overblik over varerne.

Farvekoordiner gerne dine ting – dette skaber igen et lækkert
overblik og fanger kundernes opmærksomhed.
Sæt kurve eller kasser op til småting, så standen bliver nem at
overskue for køberne. Husk at du ikke må påklistre sedler el.
andet på kurvene, og alle tingene stadig skal være mærket op.
Hvis du oplever at det roder, ting ligger på gulvet eller andet, må
du meget gerne enten selv rydde det op, eller gøre personalet i
butikken opmærksomme på dette.

Ejendomsret

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret
og ret til at sælge varerne på standen. Følgende varer må ikke
sælges i butikken:
Det er ikke tilladt at sælge kopivarer, f.eks. tasker, punge, ure eller
brændte DVD’er.

Sikkerhedskompromitterende varer såsom tobak, alkohol,
fødevarer, våben, fyrværkeri, hårde hvidevarer, pornografisk
materiale eller andet som personalet måtte vurdere upassende.
Skarpe genstande som knive må ikke ligge fremme på standen,
men skal låses inde i vores glasskabe.

Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter
uden varsel.
Det er ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på
standene.
Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som
vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte
(snavsede), ildelugtende eller uhygiejniske varer.

Varesikring

I reshoppit.dk gør vi alt for at sikre dine varer bedst muligt. Vi har
videoovervågning, opmærksomt personale og forskellige
alarmtyper til rådighed, så du kan sikre dine varer bedst muligt.

Følgende alarmtyper kan tilkøbes:
Klisteralarmer, som påklistres den valgte genstand – 3,- pr. stk.
Wire-alarmer til tøj og andet – også 3,- pr. stk.

Følgende forholdsregler anbefales:
Alarmen monteres i tøjet i en syning, knaphul eller en lomme. Sæt
den ikke i prismærket, et vaskemærke eller en strop, da alarmen
heraf nemt kan falde af.
Klisteralarmen placeres så vidt muligt på et ikke synligt sted.
Skjul den evt. under prismærket på varen.
Fastgør kabler eller løsdele, der hører til varen, med tape eller
strips.
Dyre smykker, ure, parfumer og andre varer, der kan friste svage
sjæle, skal ikke ligge på standen, men kan låses ind i et af vores
glasskabe. Henvend dig her til personalet.
Som standholder har du altid mulighed for at få en til to varer i
glasskabene, hvis der er plads.

Vi anmelder butikstyveri samt ombytning af prismærker til
politiet. Ombytning af prismærker kategoriseres som bedrageri.
Os i reshoppit.dk kan dog ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte
eller ødelagte varer.
Derfor er reshoppit.dk ikke erstatningspligtig ved tilfælde af
tyveri, hærværk, indbrud, hænderligt uheld, storm-, brand- eller
vandskade. Vi kan ikke få lov til at forsikre privatpersoners
ejendele. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din
indboforsikring – kontakt dit forsikringsselskab for mere information. Vær dog opmærksom på at de fleste har en
selvrisiko.

Udbetaling og afregning

Udbetalingen sker til den oplyste konto på “Mit reshoppit.dk”.
To gange om måneden overfører vi dit tilgodehavende til din
bankkonto.

  • Salget fra d. 1.-15. bliver udbetalt d. 30. i den pågældende måned.
  • Salget fra d. 16.-31. bliver udbetalt d. 15. i den efterfølgende måned.

Af sikkerhedsmæssige hensyn
opbevarer vi ikke kontanter i forretningen og udbetaler derfor
ikke kontant efter endt lejeperiode. Der skal dog gøres
opmærksom på, at pengene først kan være synlige på din konto ca. 2-3
dage efter overførselsdatoen.

Ligger udbetalingsdatoen ikke på en bankdag, bliver pengene
indsat ved først kommende bankdag herefter.

Fortrydelsesret og reklamation

Betalt standleje refunderes ikke.
Alle solgte varer er købt som beset, og der kan ikke reklameres
over disse. Der er derfor ingen returret på købte ejendele.

Opstart

Når standen er booket og betalt, kan varerne opsættes på standen
senest 1 time før lukketid på førstedagen af din lejeperiode.
Har du ikke opstillet dine varer, inden lukketid på den første
lejedag i perioden, kan reshoppit.dk frit og uden varsel leje
standen ud til anden side uden refusion af standleje (medmindre
andet er aftalt med den pågældende butik inden).
Det er ikke tilladt at skilte, klistre eller fastgøre ting på standen.
Du skal samtidig bruge de udleverede bøjler (evt. vores klemmer),
da det ikke er tilladt at bruge egne bøjler.
Dine varer skal være placeret på din stand. Du skal have fuld
ejendomsret og rådighed over alle genstande, der sælges fra din
stand. Det er ikke tilladt at lægge egne eller andres ejendele på
andre stande, end den prismærket oplyser. Dette betyder også, at
hvis du har flere stande, og flytter ejendele imellem disse, skal du
påsætte nye prismærker, så de passer til den pågældende stand.
Dog må reshoppit.dk gerne placere nogle af dine ting på
temaborde, for at du kan opnå bedre salg.

Der må ikke sælges fødevarer, dagligvarer, alkohol, tobak, våben,
køkkenknive, hårde hvidevarer, ulovlige kopivarer, porno, farlige
væsker og materialer.
Vi forbeholder os ret til at fjerne ejendele, hvis vi finder dem
upassende.

Prismærker

Alle varer registreres på forhånd gennem “Mit reshoppit” som kan
tilgås på hjemmesiden www.reshoppit.dk fra din PC eller
smartphone.

Varer skal registreres med en udførlig varebeskrivelse
indeholdende farve, mærke, kendetegn, størrelse og pris.
Eksempelvis: Grøn Molo T-shirt med biler, str. 68, 49 kr.
Varebeskrivelsen er vigtig for medarbejderne ved kassen for at
undgå bedrageri med ombytning af prismærker. Derfor skal der også en god beskrivelse på de billige varer, så der ikke blot står
“T-shirt 10 kr”. Ellers kan uærlige personer bruge dit prismærke
og sætte på en dyr T-shirt.
Varebeskrivelsen er også en hjælp for dig, så du præcis ved, hvad
du har solgt.
Print af prismærker sker ved henvendelse til personalet.
Prismærket skal være unikt for varen, og du sørger selv for, at alle
dine varer er rigtig mærket.
Såfremt du ønsker at ændre prisen på en eller flere varer, skal
dette opdateres online og du vil derefter kunne printe nogle nye
prismærker med den nye pris.
Der kan ikke slettes i listen af varer, så har du skrevet forkert,
indskriver du blot varen på ny.
I tilfælde af leje af ny stand, er du selv ansvarlig for at skifte
prismærkerne. Har du lejet flere forskellige stande, skal der
påsættes nye prismærker ved flytning af varer mellem de lejede
stande.

 

Varer uden pris

Hvis en vare mister sit prismærke eller dukker op i butikken efter
standlejen er slut, vil den blive placeret på “Lost and Found”-
standen. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan
genkende sine varer på standen – også efter ophørt lejeperiode, da
varer kan dukke op, når andre standlejere pakker sammen.
Varer uden prismærke opbevares i den pågældende butik i 14
dage, hvorefter de tilfalder reshoppit.dk, som frit kan donere,
bortskaffe eller sælge dem.

Min vare er væk

Hvis din vare er forsvundet fra standen, men ikke solgt, ligger den
højst sandsynligt på en anden stand. Kunderne har det med at
fortryde undervejs, hvor de herefter lægger varen fra sig et
tilfældigt sted i butikken. Kig evt. på de andre stande i butikken.
Vi ved af erfaring, at det kan være svært at overskue hele
butikken, og en vare kan dukke op efter et par uger. Får vi varen
indleveret ved kassen, kommer den tilbage på standen.
Finder vi en vare uden prismærke på, bliver den lagt på “Lost and
Found”-standen, så husk at tjekke området jævnligt.

Udsalg

Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot
informere personalet herom, så de kan registrere rabatten i
kassesystemet, så det kan fratrækkes automatisk. Derfor skal
prismærkerne heller ikke skiftes. Udsalgsskilte udleveres af
personalet, og man kan vælge mellem 25%, 50% og 75% rabat.
Husk at rabatten gælder alle varer, du har prismærket, så vær
opmærksom på evt. varer i glasskabet.
Når du har sat rabat på din stand, er den låst, så kontakt personalet
i kassen, hvis du skal skrive flere varer ind, så åbner vi den imens.

Tømning af stand

Du skal selv sørge for at tømme din stand på slutdatoen af din lejeperiode. Husk at forlænge i god tid, så din stand ikke bliver udlejet til en ny kunde. Når først dette er sket, kan vores medarbejdere intet gøre, og standen skal pakkes ned.
Standen skal være tømt senest 2 timer inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen. Husk at se efter dine varer i glasmontrer, på temabordene og “Lost and Found”-standen.

HUSK, at du ikke må pakke standen ned, før personalet har været nede og tjekke standen igennem. Det er vigtigt, at alle prismærker og tyverisikringer bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Skal en anden tømme standen for dig, skal du sørge for at informere personalet om dette inden.

Er standen ikke tømt rettidigt, forlænges lejeperioden automatisk med en uge, og der opkræves her betaling for ekstra leje. Er standen booket til anden side, vil den blive pakket ned af personalet, hvilket koster 350 kr.
Kan du ikke hente dine ting i tide, kan du efter aftale bestille nedpakning til 200 kr. pr. stand. Lejeforlængelser og nedlukninger vil blive modregnet dit samlede salg eller opkrævet i butikken. Ved nedtagning vil varer blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder reshoppit.dk

Marketing

Vi tillader os at rette henvendelse angående unikke tilbud til eksisterende kunder i butikken med henblik på at optimere deres og reshoppit.dks salg. Disse henvendelser vil kun finde sted såfremt det er til gensidig interesse. Disse henvendelser vil finde sted gennem den mail og telefonnummer der er oprettet i reshoppit.dk bookingsystem. Øvrig kommunikation gennem disse medier vil forebeholdes informationer om din stand, såfremt det måtte blive nødvendigt. Fx. hvis der er glemt en vare efter tømning af stand